FUQNA

?atnkres?Grupp, ibba?at minn Dr. Yang Dawei, espert tal-"Pjan Nazzjonali ta' g?axar elf Talents" huwa kwartieri ?enerali fid-Distrett ta' Wujiang, il-belt ta' Suzhou, 100 km ’il bog?od minn Shanghai, i?-?ina. Jiang Su Thinkres?Membrane Material Co., Ltd, (ba?i tal-produzzjoni 1), sussidjarja proprjetà s?i?a ta’ Thinkres?Grupp, twaqqaf Huai'An, Provin?ja ta' Jiangsu fl-2008. B’aktar minn g?axar snin esperjenza fir-ri?erka, l-i?vilupp u l-manifattura ta’ membrana tal-joni perfluworinata, Thinkres?Il-grupp huwa wie?ed mill-intrapri?i bikrija li jirrealizzaw l-industrijalizzazzjoni tal-membrana tal-iskambju tal-proton perfluworinat fi?-?ina. Mit-twaqqif tieg?u, u kiseb serje ta' unur permezz ta' sforzi, b?all-Intrapri?i Nazzjonali ta' Teknolo?ija G?olja, Intrapri?a Nazzjonali Spe?jalizzata u Spe?jalizzata "Little Giant", Suzhou Unicorn Enterprise, Provin?ja ta' Jiangsu, Prodott ?did Nazzjonali Ewlieni, MedalGold g?all-Internet Invenzjoni Wirja u l-bqija. ?atnkres?Ikun wettaq g?add ta’ kompiti u pro?etti ewlenin tal-gvern 'il fuq mil-livell provin?jali, il-Fond g?all-Innovazzjoni tal-SMEs tal-Ministeru tax-Xjenza u t-Teknolo?ija, il-Provin?ja ta’ Jiangsu trasformazzjoni kbira tal-kisbiet xjentifi?i u teknolo?i?i, Il-Pjan ta' Appo?? tax-Xjenza u t-Teknolo?ija tal-Provin?ja ta' Jiangsu, il-Pjan ta' Ri?erka u ?vilupp Ewlieni tal-Provin?ja ta' Jiangsu, E??. I?-?entru ta’ ri?erka u ?vilupp tal-kumpanija kisbet g?add ta’ pjattaforma ta’ innovazzjoni ’l fuq mil-livell provin?jali, I?-?entru tat-Teknolo?ija g?all-Provin?ja ta' Jiangsu u l-Provin?ja ta' Jiangsu Provin?ja ta' Jiangsu Provin?ja ta' Ba?i ta' Prattika tal-Innovazzjoni. It-teknolo?ija u l-innovazzjoni huma l-forza li tmexxi l-i?vilupp tal-intrapri?i. ?atnkres?G?andha aktar minn 40 privattiva teknika fuq membrani joni?i perfluworinati, u l-persunal R&D jirrappre?enta aktar minn nofs l-g?add totali ta’ impjegati. ?atnkres?It-tim tar-ri?erka u l-i?vilupp ing?ata serje ta' unur b?al "Talent tal-Innovazzjoni tal-Jiangs Il-Provin?ja "," Tim ta' Innovazzjoni u ta' Innovazzjoni tal-Provin?ja ta' Jiangsu "Sitt Talents ta' Fuq tal-Provin?ja ta' Jiangsu "," 333 Livell G?oli Talenti tal-Provin?ja ta' Jiangsu", Talent g?all-Intraprenditorija u l-Innovazzjoni tal-Ministeru tax-Xjenza u t-Teknolo?ija", "Pjan Nazzjonali ta' 10,000 Persuni" u o?rajn. ?atnkres?Stabbilixxa ?ames laboratorji, inklu?i l-g?a?la u l-evalwazzjoni tal-materja prima, il-preparazzjoni tal-materjal tal-membrana, il-preparazzjoni tal-membrana, ittestjar tal-prestazzjoni tal-membrana u l-ittestjar tal-applikazzjoni tal-membrana. G?al ?mien twil, Thinkres?Wettqet kooperazzjoni teknika mal-Akkademja ?ini?a tax-Xjenzi, Xiamen University, Beijing University of Chemical Technology, Changzhou University u hekk, u twaqqaf Dipartiment tal-Informazzjoni globalizzat biex i??omm il-pass mal-a??ar ?vilupp tat-teknolo?ija globali tal-membrana. Kollha, il-poplu ta 'Thinkres?Dejjem ilhom jaqdu mal-valuri ewlenin tal-“Innovazzjoni, Kreattività u ?olqien” u l-kun?ett ta’ l-intrapri?a ta’ “Kwalità, Servizz u Win-Win”, il-bini tal-marka ta’ Thinkres?L-ispirtu tas-seng?a, it-twettiq ta’ kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet tekni?i avvanzati domesti?i u barranin, u t-tfittxija ta’ ?vilupp komuni, sabiex tag?mel Thinkres?Il-kontribut g?at-triq ?did ta’ l-innovazzjoni tal-ener?ija fid-dinja!

tara aktar

A?barijiet

X’inhuma l-karatteristi?i tal-Aqwa PEM g?all-Elettroli?i tal-Ilma mi?-?ina.

L-aqwa PEM g?all-Elettroli?i tal-Ilma mi?-?ina huwa prodott tal-membrana u?ata g?all-elettroli?i tal-ilma biex jipprodu?u l-idro?enu, li ju?a membrana tal-iskambju proton b?ala l-materjal ewlieni.

2023-08-08 tara aktar

Jista’ jkun il-membrana tal-iskambju tal-Proton PFSA tirrivolizza l-applikazzjonijiet elettrokimi?i

Il-konduttività g?olja tal-proton u re?istenza elettrika baxxa tal-membrana tal-iskambju tal-proton PFSA jg?inu wkoll biex titjieb l-effi?jenza tal-konver?joni tal-ener?ija L-effi?jenza fir-reazzjonijiet elettrokimi?i.

2023-07-31 tara aktar

X’inhuma l-karatteristi?i tal-Aqwa PEM g?all-Elettroli?i tal-Ilma mi?-?ina.

L-aqwa PEM g?all-elettroli?i tal-Ilma wkoll g?andha kontrollabbiltà tajba u adattabilità. Id-daqs u l-forma tal-prodott jistg?u ji?u adattati skont il-?ti?ijiet tal-klijenti biex jadattaw g?al tag?mir differenti tal-elettroli?i tal-ilma.

2023-07-24 tara aktar

Il-kostruzzjoni tal-istandards u l-ispe?ifikazzjonijiet adattati g?all-operazzjoni tas-servizz tal-IT ta?-?ina mal-SPS b?ala l-qalba

G?alhekk, il-Grupp se jkompli jiffoka fuq il-promozzjoni tal-pro?ess tal-kummer? elettroniku u l-informazzjoni tal-intrapri?i ?g?ar u medji ?ini?i, ikompli jinnovaw, u jintrodu?u kontinwament aktar servizzi u a?jar, sabiex tinbena intrapri?a ?ini?a intelli?enti u ssir intraprenditur intelli?enti!

2023-04-18 tara aktar

tara aktar

亚洲AV第一成肉网_欧美XXXX做受性欧美_黑人40厘米全进去XXXX猛交_欧美激情一区